Ryksza" to podróż w czasie. Dansk Rakkerpak przeniesie nas w czasy kolonizacji, kiedy biały człowiek sprawował władzę nad "barbarzyńcami".

Undefined
Rickshaw
A sweaty rickshaw-driver with an imperialist at the backseat. A classic symbol of the white man's superiority over the uncivilised stranger.
Monday, July 11, 2005 - 21:00
Tuesday, July 12, 2005 - 18:00
Counter: 
1