Tematem przedstawienia jest - w literackim i uniwersalnym sensie - "przyjaźń" i "nadludzkie" o niej wyobrażenie, oparte na "starych, dobrych wzorcach", konkretnie na "szlachetnych więzach przyjaźni" Don Kichota i Sancho Pansy... Trudna to przyjaźń", nie wolna od małych grzeszków i wielkiej radości bycia razem - na dobre i na złe.

Undefined
Tarde Piache!
Friday, July 5, 2002 - 23:00
Saturday, July 6, 2002 - 23:00
Counter: 
1