Gdańsk,
Stare Przedmieście,
Dolne Miasto

międzynarodowy
festiwal teatrów
plenerowych i ulicznych

  13-16 VII
2017