Plac Kobzdeja

"Genom, czyli było sobie życie"

Genom, czyli było sobie życie

Spektakl "Genom, czyli było sobie życie" to krótka opowieść o życiu. Jest to opowieść o ciągłości życia, dojrzewaniu, zdobywaniu doświadczenia, przemijaniu i o przekazywaniu życia. Krąg życia musi się zatoczyć, a my wszyscy bierzemy w tym udział…

Inspiracją dla powstania tego widowiska była chęć zmierzenia się z pokazaniem poczęcia na scenie i udało się.

The performance 'Genome, once there was life' is a short story about life. It discusses the continuity of life, maturation, and gaining experience, the passing and transferring life. The circle of life must be described and all of us take part in it… The inspiration for creating this spectacle was the desire to show conception on stage and it was a success.
niedziela, Lipiec 20, 2008 - 23:00

0 osób

Chcę zobaczyć