Gdańsk,
Stare Przedmieście,
Dolne Miasto

międzynarodowy
festiwal teatrów
plenerowych i ulicznych

  12-15 VII
2018