Widowisko zabiera nas w podróż do Hiszpanii, kraju, który fascynuje malowniczością i egzotyką, urzeka swą sztuką, historią, krajobrazami. To historia opowiedziana głównie śpiewem, tańcem, muzyką, obrazami, niepozbawiona także akcentów komicznych. Jest okazją do konfrontacji z naszymi wyobrażeniami i stereotypami dotyczącymi Hiszpanii.

W spektaklu biorą udział trójmiejscy aktorzy i performerzy, tancerze ze szkoły tańca "El Patio" oraz zespół wykonujący muzykę flamenco, a także grupa perkusyjna pod kierunkiem Sławomira "Rodrigueza" Porębskiego.

Niezdefiniowany
¡Anda!
park Centrum Hewelianum
The show takes us on a journey to Spain, the country which is fascinating with its picturesqueness and exoticism, which delights with its art, history and landscapes. It is a story told mainly by means of singing, dancing, music, images, not devoid of comical tones. It is the opportunity to confront our ideas and stereotypes concerning Spain. The artists who take part in the show: Jesús Sallabera Molina — a singer, musician, flamenco teacher from Sewilla, dancers from the dance school "El Patio" in Gdynia, Tri-city actors and performers as well as a group performing flamenco music and a percussion group directed by Sławomir "Rodriguez" Porębski — the mastermind and co-director of the show.
piątek, Lipiec 11, 2014 - 17:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 20:00
Counter: 
2