Ponten Pie to grupa założona i kierowana przez aktora Sergiego Otsa. Grupa jest jego platformą realizacji osobistych projektów związanych ze sztuką performatywną. Celem Ponten Pie jest stworzenie niezwykłego spektaklu i scenografii, dotarcie do publiczności bezpośrednio, angażując ją w historię. W kreacjach grupy silnie oddziałuje estetyka wizualna, łączone są różne dyscypliny teatralne mówiące nowym teatralnym językiem.

Codziennie do chaty trafia kilka płaszczy z różnych części świata. Wszystkie są stare i zniszczone. Wrzucono je do chaty niczym do śmietnika. Po dokładnym ich sprawdzeniu postacie odnajdują "nić duszy" każdego płaszcza. Za pomocą szczególnego urządzenia mogą odczytać ostatnią historię związaną z płaszczem, zanim trafił do chaty. Jego ostatni oddech. W tajemniczy sposób historie ukryte w niciach w chacie budzą się do życia.

Niepowtarzalne doświadczenie i zmieniająca się niespodziewanie scenografia. Tutaj najzimniejsze historie przekształcają się w najcieplejsze wspomnienia naszego życia. Przed naszymi oczami otworzy się okno i zostaniemy wprowadzeni do nostalgicznego, poetyckiego świata.
Nie marznij, po prostu podążaj za nicią...

Niezdefiniowany
Ârtica
okolice Domu Wałmistrza
Ponten Pie is a company founded and directed by the actor Sergi Ots. The company is a platform for this artist to carry out personal projects related to the performing arts. Ponten Pie's goal is to create unusual performance and staging, reaching out for the audience by directly involving them into the story. In their creations, the visual aesthetics work in a powerful way and different theatre disciplines combine and speak through a new theatrical language. Every day several coats arrive to the shed from different parts of the world. They are all old and broken thrown into the shed as if it was a rubbish container. After checking them thoroughly, the characters find the "soul thread" of every single coat. With the help of a particular device, they can read the last story that the coat experienced before arriving to the shed. Their last breathe of life. In a mysterious way, the stories hidden behind the threads become alive in the shed. A unique experience and a set that changes unexpectedly. This is the place where the coldest stories evolve into the warmest memories of our lives. In front of our eyes, a window will open and will let us in a nostalgic and poetic world. Don't be cold, just follow the thread...
piątek, Lipiec 11, 2014 - 14:30
piątek, Lipiec 11, 2014 - 16:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 17:30
piątek, Lipiec 11, 2014 - 20:30
piątek, Lipiec 11, 2014 - 22:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 23:30
sobota, Lipiec 12, 2014 - 14:30
sobota, Lipiec 12, 2014 - 16:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 17:30
sobota, Lipiec 12, 2014 - 20:30
sobota, Lipiec 12, 2014 - 22:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 23:30
Counter: 
13