Spektakl oparty jest na szwedzkiej legendzie o św. Zygfrydzie. Opowieść ta związana jest z baśnią o Ojcu Martinie, który próbował ocalić od pogaństwa ludzi z dalekiej północy. Został skuszony przez trole i gombliny i poniósł męczęńską śmierć. Spektakl jest grany w stylu komedii dell arte, w szybkim tempie i elementami akrobatycznymi. Estetyka przedstawienia inspirowana jest także magicznym światem Johna Bauera, szwedzkiego ilustratora.

Niezdefiniowany
Saints & Fools
Reduta Wilk
Saints & Fools is based on the Swedish legend about St. Sigfrid. This legend is mixed with a fairytale about Frater Martin who tried to save the people in far north from paganism. He became tempted by the trolls and goblins the forest and finally became a martyr. The performance is played in a commedia dell arte inspired style. With lots of acrobatics and velocity. The performance esthetic is based on the magical world of John Bauer.
sobota, Lipiec 17, 2010 - 22:00
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 22:00