Napoleońscy wartownicy wciąż pragną święcić triumfy i są złaknieni potyczek. Entuzjastyczni, gotowi do walki dość nierozważnie walczą z niewidzialnym wrogiem. Wbrew zdrowemu rozsądkowi wciąż walczą o dom i honor w swoich galowych mundurach. Czy wszystko ulegnie zmianie, kiedy ci towarzysze broni spotkają plażowego poszukiwacza? Kryjcie się i strzeżcie wystrzałów i beczki śmiechu!

Niezdefiniowany
Toy soldiers
Reduta Wilk
Napoleon's guard soldiers still want to achieve great triumphs and they long for the clash of arms. Enthusiastic, ready to battle and quite recklessly they struggle against the invisible enemy. Against better judgment they still fight for home and honour in their polished uniforms. Will everything take a turn when these wandering brothers in arms meet a beach comber? Take cover and beware of these big shots and their barrels of laughter!
sobota, Lipiec 17, 2010 - 18:00
sobota, Lipiec 17, 2010 - 21:00
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 18:00
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 21:00