Po dalekim rejsie Zirk Mir wchodzi na scenę. Spektakl jest pełen humoru, dzikich akrobacji i intensywnych rytmów. Widownia spotyka załogę, która zgubiła kurs i poznaje historię rozgrywającą się zarówno na morzu, jak i pod wodą. Statek jest prowadzony przez romantycznego rosyjskiego Kapitana, Baletnicę z brodą, naiwne Oko Marynarza, szwajcarskiego Operatora Maszyny i duńskiego Rybaka.

Motyw "Ad Undas" (łac. "do fal") to norweskie powiedzenie używane dla określenia czegoś, co zmierza w kompletnie złym kierunku. To właśnie o tym jest przedstawienie. O morskiej nawigacji i duchowości równocześnie. Niektórzy są mistycznymi i religijnymi wierzącymi. Inni wolą wierzyć naukowcom, filozofom oraz swoim własnym myślom i pomysłom. Celem przedstawienia jest uwolnienie widza od zwykłego sposobu myślenia, na podróż "Ad Undas", w świat, w którym nie obowiązują żadne zasady ani granice.

Zirk Mir to połączenie teatru, tańca, muzyki i widowiskowej sztuki cyrkowej. Grupa pięciu mężczyzn spotkała się w 2008 r. z zamiarem zorganizowania światowej trasy cyrkowej, podczas której środkiem transportu miał być żaglowiec. Celem było znalezienie sposobu na komunikowanie się z publicznością niezależnie od języka, którym się ona posługuje. Wiedza zdobyta podczas tej podróży stanowi dla grupy podstawę pracy artystycznej.

Niezdefiniowany
Ad Undas
Majdan, Centrum Hewelianum
From their worldwide sailing-expedition Zirk Mir enters the stage. A performance packed with humour, wild acrobatics and tremendous rhythms. The audience meets a crew completely out of course and are taken into a story both on and under sea. The boat is controlled by a romantic Russian Captain, a bearded Ballet Dancer, a naive Mariners Eye, a Swiss Machinist and a Danish fisherman. Theme "Ad Undas" (Latin: "to the waves") is a Norwegian saying used to define something that goes on to a completely wrong course. That's what the performance is about. It is about maritime navigation and spirituality at the same time. Some are mystical and religious believers. Others prefer to believe in scientists, philosophers and in their own thoughts and ideas. The objective of the performance is to extract the audience from its normal way of thinking, for an "Ad Undas" journey, in a world with no rules or boundaries. Zirk Mir is a circus that blends theater, dance and music with spectacular circus.   The Group of five men came together in 2008 with the idea of creating a worldwide circus tour with a sailboat as a mode of transport. The goal was to find a way to communicate with the public, without relying on the language the audience spoke. It's the lessons the company harvested during this journey that is the base for the artistic work of Zirk Mir.
piątek, Lipiec 11, 2014 - 19:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 21:00
czwartek, Lipiec 10, 2014 - 22:00
Counter: 
12