Teatr "Szłętochy" powstał jesienią 1996 roku w Starogardzkim Centrum Kultury. W zespole pracuje młodzież ze szkół średnich i studenci.

Główną bohaterką spektaklu jest naznaczona dobrocią Agamołumana. Chęć czynienia dobra wzbudza do niej sympatię innych. Sympatia ta okazuje się jednak jedynie wyrazem interesowności człowieka. Spektakl "Agamołumana" wykorzystuje elementy tańca oraz pantomimy, metafizyka zderza się tu z naturalizmem i prostotą.

Niezdefiniowany
Agamołumana
The theatre was set up in autumn of 1996 in the Cultural Centre of Starogard Gdański. The group mainly works with highschool and univeristy students. In its repertoire the teatre prepares spectacles based on the poetry of Miron Białoszewski, Andrzej Bursa, Edward Stachura and the prose of Olga Tokarczuk. In the past the theatre has also done a number of etudes inspired by Tadeusz Kantor. "Agamołumana" Director: Ewa Czuba, Screenplay: Ewa Czuba and members of the group, Music: Jakub Gulgowski, Andrzej Malinowski Good and virtuous Agamołumana is the protagonist of the spectacle. The fact of wanting to do good things attracts others. Their liking however, soon turns into personal aims and targets. The spectacle "Agamołumana" uses elements of dance and pantomime where metaphysics is confronted with simplicity.
piątek, Lipiec 16, 2004 - 22:00