Teatr Szczęście powstał jako instytucja łącząca teatr z tym, co najlepsze w kabarecie, klaunadzie, improwizacji i w szeroko rozumianym komizmie. Jest to teatr komediowy z repertuarem, który bawi oraz inspiruje dzieci, dorosłych, babcie i dziadków. Celem naszego Teatru jest wywoływanie uśmiechu jako widocznej oznaki szczęścia. Rozdajemy uśmiechy w każdych ilościach, widzowie Teatru Szczęście roznoszą je po mieście, przynoszą do domów i budują tzw. szczęście ogólne.

Niezdefiniowany
Some Circuses
dziedziniec ASP
Teatr Szczęście was founded as an institution combining theatre with what is best in cabaret, clowning, improvisation and comedy in a broad sense. This is comedy theatre with the repertoire which entertains and inspires children, adults and grandparents. We aim to invoke smile as a visible sign of happiness. We give out smiles in every amount. The audience spreads them around the town, takes them home and builds a so-called general happiness.
sobota, Lipiec 15, 2017 - 20:00
Counter: 
7