Po odpływie ulica jest pokryta piaskiem i butami. Morze wyrzuciło na brzeg historie, które trzeba opowiedzieć. Przechodnie pytają zdziwieni: „Skąd te buty się tu wzięły?”, „Do kogo należą?”, „Czego możemy się od nich dowiedzieć?” Magia teatru powoduje przemienienie butów w głównych bohaterów historii ukazujących cienie i blaski ludzkości. Buty, które tańczą, emigrują, zakochują się, żyją, czy umierają z rąk egzekutorów.

Spektakl „Andante” przedstawia to, co dzieje się ze zwykłymi butami podczas wojny lub w sytuacjach, w których dochodzi do naruszenia podstawowych praw człowieka. Buty, które widzimy w ruinach zniszczonego domu... Buty, które muszą się chować i są prześladowane za to, że mają odmienne poglądy... Buty, które zostały zakopane i skarżą się, że nikt nie został za ich tortury ukarany... Buty, które mogłyby należeć do nas...

Niezdefiniowany
Andante
dziedziniec ASP
After a high tide, the street appears covered in sand and shoes. The sea washed up stories that have to be told. Passersby ask in amazement; how did they get here? Whose are they? What can they tell us? The magic of theatre transforms the shoes into the protagonists of stories that reflect the chiaroscuro of the human condition. Shoes that dance, emigrate, fall in love, live or die at the hands of their executioners. “Andante” reflects on what happens to normal shoes in war or in situations where fundamental rights are breached. Shoes that show up in the rubble of a house that has been destroyed... Shoes that have to hide and are persecuted for harbouring different ideas ... Shoes that have been buried and complain about the impunity of their torturers... Shoes that could be ours...
piątek, Lipiec 14, 2017 - 18:00
Counter: 
8