Teatr Feta powstał w 2002 roku przy Młodzieżowym Klubie Twórczym "Plama" w Gdańsku. Klub ten od 1997 roku organizuje w Gdańsku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

Spektakl bazujący na pomysłach zaczerpniętych z grafik Krzysztofa Cybulskiego charakteryzuje się tym, czym wyróżniają się także prace tego artysty: nieustanną dynamiką oraz intensywnością barw. Postacie są przerysowane, czasem bardzo groteskowe, ale wzbudzające sympatię widza. Żart, ironia, potraktowanie fabuły z przymrużeniem oka - to główne wyznaczniki tego projektu. Świat ten pełen jest przekory i wiary w pokonywanie każdej przeciwności losu.

Niezdefiniowany
It's a hard life for angels
Gdańsk based, theatre Feta was set up for the 'occasion' of 300 years of Sankt Petersburg. The city of Gdańsk decided to give the Venice of the North, an unforgettable gift -"Goldwasser od Gdańska" ( Goldwaser from Gdańsk). The audience had the possibility to enjoy this fantastic spectacle a number of times, in particular for the finalè of FETA 2003. Theatre Feta performs since 2002. The Young Creative Club "Plama" is the place where all the spectacles are born. "Plama" also organizes the cultural life of Gdańsk with its street and indoor spectacles, parades and all the occasions that are worth being celebrated! "Anioły mają ciężko ..."("It's a hard life for angels") A street spectacle inspired by the graphics of Krzysztof Cybulski Directors: Krzysztof Cybulski i Sławomir Kochanek, Consultation: Elwira Twardowska, Screenplay: Krzysztof Cybulski, Set-design: Krzysztof Cybulski, Paweł Kubiak, Music: Sławomir Kochanek, Costumes: Beata Jankowska - Cybulska Actors: Czesław Fankidejski, Beata Jankowska - Cybulska, Iwona Jurkiewicz, Magda Mielnik, Aleksandra Księżopolska, Barbara Piórkowska, Monika Thurnau, Sylwia Wojciechowicz, Marcin Wróbel Once upon a time there was a world full of splendid colors… Its people led a frivolous and merry life. They spent their time on meaningless quarrels, painting their town with marvelous colors of the rainbow. In this colored town there were colored little houses, colored clothes and colored dreams. When its people were happy they painted the sky in green, in red and violet when they needed stimulation and touched the rays of light to feel happiness. High above two nosy angels watched everything. They felt jealousy and decided to leave their heavenly shelter. They wanted to experience the warmth of the yellow, the ultramarine of the night and the humidity of purple. They gazed at everything with amazement … while the desire of tasting everything what is earthy grew in them more and more!The spectacle is inspired by the graphics of Krzysztof Cybulski. Just like in his works, the artist creates a whole new world overwhelmed by the explosion of colors, boundless energy and absurdly grotesque characters. We feel a connection with them as we see our own reflection in their struggle with everyday obstacles.
piątek, Lipiec 16, 2004 - 20:00
niedziela, Lipiec 18, 2004 - 18:00
Counter: 
1