Autorski teatr muzyczny "A" ma już w swoim dorobku 11 premier. Stara się łączyć popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej. Na kształt ich produkcji wpłynęły wizje literackie, muzyczne, plastyczne i filozoficzne kreślone przez wybitnych artystów i myślicieli europejskich. Ich interpretacja jest jednak na wskroś współczesna. Czerpiąc ze wspólnej, europejskiej tradycji pyta o to, co w niej nadal aktualne i żywotne.

"Apokalipsa" to zrealizowany z rozmachem, największy spektakl Teatru "A". Stanowi inscenizację drugiej części biblijnej "Księgi Objawienia Św. Jana", relacjonującej wizje dotyczące dziejów świata - od początku po jego kres. Prowadzi widza krok po kroku przez pełen tajemnic tekst. Jednakże spektakl nie tyle zakrywa, co stara się uczytelniać zawiłe symbole.

Niezdefiniowany
Apocalipse
Kościół Św. Jana
Theatre "A" seeks to combine the popular language of a musical theatre with the experience of the European theatrical avant-garde. Being inspired by folk dance choreography and music it extensively draws upon the heritage of other cultures. "Apocalypse" "Apocalypse" is the most spectacular spectacle of Theatre "A". It is based on the second chapter of The Book of Revelation by St. John.
niedziela, Lipiec 17, 2005 - 23:30
Counter: 
2