Baron Karl Friedrich von Munchhausen wraca w swojej własnej historii, nadal przekonany, że wszystkie jego przygody wydarzyły się naprawdę. Według wielu swoich własnych opowieści baron był w stanie dokonać rzeczy całkowicie niemożliwych: mógł latać na kuli, jeździć na przeciętym na pół koniu, wywrócić na drugą stronę wygłodniałe wilki i wyjść z bagna, ciągnąc się za własne włosy! Te niewiarygodne wydarzenia i historie myśliwskie są przedstawione przy użyciu zaledwie kompletu walizek. Baron dowodzi swojej racji w bardzo czarujący sposób. Bądźcie przygotowani na niebezpieczne numery kaskaderskie!

Niezdefiniowany
Baron von Münchhausen
ul. Kurza
Baron Karl Friedrich von Munchhausen returns in his own story, still convinced that all his adventures really happened. According to a great number of stories, the baron was capable of doing what was absolutely impossible: of flying on a bullet, riding his cut in half horse, turning hungry wolves inside out or escaping a swamp by pulling his own hair! These unbelievable events and hunting stories are presented using a sequence of suitcases. The baron shows his righteousness in a very charming way. Be prepared for dangerous stunts, though!
piątek, Lipiec 15, 2016 - 17:00
piątek, Lipiec 15, 2016 - 20:00
sobota, Lipiec 16, 2016 - 16:00
sobota, Lipiec 16, 2016 - 19:00
Counter: 
34