Cia La Tal to hiszpańska grupa działającą od 1986 roku. W ciągu 18 lat zespół przekształcił się z klasycznej trupy cyrkowej w nowoczesną grupę teatralną. Oparte na pantomimie i uroczej scenografii spektakle bawią publiczność na całym świecie.

"El Gran Carillon" to spektakl oparty na mechanizmie wielkiego zegara, który ożyje na dwie godziny. Oczaruje publiczność dziewięcioma kilkunastominutowymi etiudami, prezentującymi zabawne scenki z życia rycerzy, klownów, bokserów... Proste historie opowiadające o tym, że " ... ona kocha jego, a inny chce się z nią ożenić, mimo że ona kocha tamtego ... ", podane są widzowi z dowcipem - raz subtelnym, raz pikantnym. "El Gran Carillon" udowadnia, że niewiele potrzeba do stworzenia iluzji i magii w teatrze. Hiszpanie wyczarowują teatr i żonglują naszymi wadami, zaletami, skłonnościami do udawania i pozowania. Tworzą pełną aluzji parodię romansów i rycerskich pojedynków. Koła zębate obracają się... Ding... Dong… Zegar wybija godzinę… Tik-tak... Tik-tak... Już czas...

Niezdefiniowany
The Big Clock
Długi Targ, Zielona Brama
Cia La Tal is a Spanish group existing since 1986. Its spectacles are based on pantomime and extraordinary sceneography. The group has transformed itself from a circus troupe to a modern theatre company. Cia La Tal Theatre is visiting Gdańsk for the first time. "The Big Clock" ("El Gran Carillon") Set-Design: Quico Estivill, Music: Tales Music, Costumes: Taller Maravillas, Txema Rico Actors: Enric Caso, Jordi Magdaleno Caspar "El Gran Carillon" - is based on the mechanism of a big clock, that becomes alive for two hours. It will charm the audience with 9 minutes etiudes presenting funny scenes from the life of knights, clowns, boxers... Simple stories telling us about who loves her and whom she loves, and why she has to marry someone else... are funny, subtle and sometimes sharp."El Gran Carillon" proves that so little is needed to create illusion and magic in the theatre. One scene, one mechanism of the great clock and three actors, will seduce us. Just like in the magic mirror we can see ourselves and our lives. The Spaniards create a theatre that will expose our defects, virtues and inclinations to imitate and pose. It is a parody of romantic stories and knight duels with a little bit of humour, leg-pulling and allusion. The clock starts turning... Ding... Dong… The clock strikes the time… Tik-tak... Tik-tak... The time comes...
czwartek, Lipiec 15, 2004 - 18:00
piątek, Lipiec 16, 2004 - 18:00