Teatr paradoksów łączący groteskę i poezję, boskość i przyziemność, rzeczy zwykłe i wspaniałe. Grupa ta wskrzesza zaginiony świat, w którym maska, lalka, konstrukcje i człowiek (aktor) współistnieją. W trakcie spektakli Les Sages Fous gesty oddziaływają silniej niż słowa. To teatr, który jest równie zaskakujący i niepokojący jak dziki i niezdyscyplinowany.

"Bizzarium"

Załoga wspaniałego statku badawczego - Bizzarium - przemierza siedem mórz w poszukiwaniu kreatur rodem z mitów i legend.

Na czas spektaklu ulica staje się kanałem, otaczające budynki - fiordami, a człowiek siedzący na ławce przeistacza się w wieloryba. Kiedy łódź chwyta wiatr, ławica ryb rusza w jej ślady. Dwóch odkrywców nurkuje w tajemniczym oceanicznym akwarium.

Niezdefiniowany
Bizzarium
Długi Targ
Propose a theatre of paradoxes: grotesque and poetic, divinity and mundane, domestic and marvelous. The company recreates a lost world where the mask, the puppet, the object, and the human coexist. A theatre were images and gestures speak more strongly than words. A theatre that is as surprising and disturbing as it is wild and undisciplined. "Bizzarium" The magnificent exploration ship, the HMS Bizzarium, sails the seven seas to search of creatures of myth and lore. The street becomes canals, the building create fjords, old men on benches become beached whales. As the boat rocks the wind, schools of fish agglomerate in its wake. The two explorers dive into the depths of the mysterious oceanic aquarium.
piątek, Lipiec 18, 2008 - 22:00
sobota, Lipiec 19, 2008 - 23:00
Counter: 
1