Jedyną główną postacią spektaklu są WIADOMOŚCI.

Na skutek eksplozji w miejscu publicznym kilkanaście osób zostało zabitych i rannych. Zamieszanie i chaos. Media przekazują informacje i pogłoski. Aresztowanie i podejrzany w areszcie. Politycy partyjni manipulują faktami. Fabrykowanie oficjalnej wersji umożliwia osobom u władzy wywołanie chaosu wśród obywateli i odwrócenie uwagi od innych mniej przejrzystych kwestii. Media nigdy nie kwestionują wersji oficjalnej. Media społecznościowe przedstawiają inną, nieocenzurowaną rzeczywistość. Społeczeństwo i media wystawione na próbę.

"Prawda" jak zwykle, jak prawie wszystko, jest dostępna dla nielicznych i po raz kolejny nam jej nie ujawniono…
Spektakl "Byłem tam i…to, co nam mówią, to nie jest to, co zobaczyłem" traktuje o relacji między WŁADZĄ, POLITYKĄ i MEDIAMI. Mówi o tym, jak media stały się koniecznym i niezbędnym instrumentem służącym do tego, aby nas złamać.
"Byłem tam i…to, co nam mówią, to nie jest to, co zobaczyłem" to miejskie doświadczenie teatralne, w którym unika się formatu przeznaczonego dla widza siedzącego. To "niewygodny teatr" dla ludzi aktywnych, gdyż ulica i teatr uliczny mają być zarówno doświadczeniem intelektualnym, jak i fizycznym.

Hortzmuga Teatroa to grupa z Bilbao działająca od ponad 20 lat. W tym czasie wyprodukowała ponad 50 różnych przedstawień zarówno dla teatru ulicznego, jak i na potrzeby sal teatralnych. Projektowała i organizowała ważne wydarzenia i produkcje dla organizacji publicznych i prywatnych. Ta długa podróż teatralna służy do konsolidacji grupy Hortzmuga Teatroa jako punktu odniesienia w ramach profesjonalnej materii sceny teatralnej Basków.

Niezdefiniowany
I was there and... what they tell us is not what I saw
Plac Zebrań Ludowych
A show where THE NEWS is the sole protagonist. An explosion in a public place leaves several dead and wounded. Confusion and chaos. The media broadcasts information and misinformation. An arrest and a suspect in custody. Party politics manipulate the facts. Fabrication of an official version allows those in power to generate civil turmoil and to distract attention from other less transparent issues. The media never questions the official version. Social networks show another censured reality. Society and Media on trial. "The truth", as usual, as most things, belongs to a few and, once again, it hasn't been revealed to us… "I was there and…what they tell us is not what I saw" talks about the relationship between POWER, POLITICS and the MEDIA. It's about talking about how the media has become a necessary, indispensable instrument to break us. "I was there and… what they tell us is not what I saw" is an urban theatrical experience which shuns the format of the seated spectator. It is an "uncomfortable theatre" for active people, beacuse the street and street theatre to be an intellectual and physical experience. Hortzmuga Teatroa is a company from Bilbao which has been active for over 20 years. During that time they have produced more than 50 different theatrical shows for both street and auditorium, as well as designing and masterminding important events and specific productions for public and private organisations. This long theartical journey has served to consolidate Hortzmuga Teatroa as a reference point in the professional fabric of the Basque theatre scene.
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 00:00
poniedziałek, Lipiec 14, 2014 - 00:00
Counter: 
2