CABINET FATALIA - w formie wizualnego projektu artystycznego - łączy elementy teatru przedmiotów, jarmarcznego teatru objazdowego i gabinetu osobliwości. Fatalia - gabinet na sześciu kołach - w swoim wnętrzu zawiera optyczne zagadki, fotoplastikony, świetlne objekty, instalacje kinetyczne i błyszczący labirynt luster. Autobus Fatalii oferuje przegląd osobliwych wytworów kulturowych i ukrytych odniesień historycznych. Przedmioty niosące dziwaczną treść i ornametalnie zdobione, próbują oddać wybrane aspekty ludzkiego życia w miniaturze: dzieciństwo, świat snów, miłość, pragnienia.... oraz silny kult Meduzy. Cabinet Fatalia dostarcza publiczności wyjątkowej rozrywki za pomocą osobliwych przedmiotów oraz świetlnych i mechanicznych urządzeń. Celem jest nawiązanie do tradycji dawnych objazdowych teatrów i połącząnie jej z niezwykłą i dziwną technologią.

Niezdefiniowany
Cabinet Fatalia
dziedziniec Małej Zbrojowni
CABINET FATALIA - in form of a visual arts project - units elements of the object theatre, sideshow and cabinet of curiosity. The 6-wheel-cabinet includes optical curiosities, viewing-boxes, light objects, kinetic sculptures and shiny labyrinth of mirrors. Inside the FATALIA-bus offers cultural artefacts and obscure historical footnotes. The objects are filled with curious contends and ornamental details intended to reflect selected aspects of human being on a miniature scale: childhood, the world of dreams, love, desires... and mighty cult of Medusa. Cabinet Fatalia tries to give the audience a very special live entertainment with curious objects, illuminated and mechanical artefacts. The aim is to quote old sideshow acts, connect them with some unusual and weird technological qualities.
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 17:00
sobota, Lipiec 17, 2010 - 17:00
czwartek, Lipiec 15, 2010 - 19:00
piątek, Lipiec 16, 2010 - 18:00
Counter: 
2