"Capricho" to zmysłowa, surrealistyczna i ironiczna historia, która narodziła się podczas ciepłej, letniej suszy na gotyckim dachu w jednej z dzielnic Barcelony.
Życie na dachach i starodawne, codzienne zwyczaje kobiet nosiwodów. Woda jest tu źródłem, zarówno źródłem przyjemności, jak i rywalizacji. Muzyka jest śródziemnomorska (egipska, włoska i hiszpańska). To pierwsza część trylogii, w której powracającym motywem jest woda. Woda postrzegana jako substancja, rzeczywisty element sceny, a także jako koncept, wywodzący się ze snu.

Niezdefiniowany
Capricho
boisko CKU
"Capricho" is a sensual, ironic and surreal Mediterranean story conceived on a roof in Barcelona's Gothic quarter ina warm summer of drought.The life on the rooftops and the ancient, every day rites of the waterbearing women. Water is in it a source, a source of pleasure and rivalry. The music is Mediterranean (Egyptian, Italian and Spanish).Is the first piece of trilogy of water, which has water as a common thread. Water perceived as a substance as a real element on stage and also as a concept, the stuff of dreams.
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 18:00
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 21:30
Counter: 
1