"Carbón Club" opowiada historię kopalni w rytmie kabaretu. "Carbón Club" to metafora życia: wartość przyjaźni, tragiczne losy, wielka odwaga, głębia ziemi, wojny, codzienne zmagania ... Ale przede wszystkim to hołd pełen podziwu dla tych anonimowych bohaterów, którzy zginęli wykonując godną, ale trudną pracę. Górnicze legendy mówią, że ciemność w kopalni jest taka, że nawet cienie gubią swoich właścicieli.

Niezdefiniowany
Carbón Club
plac pod Bastionem Św. Gertrudy
“Carbón Club” tells the story of a mine to the rhythm of a cabaret. “Carbón Club” is a metaphor of life: The value of friendship, tragic destinies, vital courage, the depths of the earth, wars, everyday requirements... But, above all, it is a tribute, full of admiration, to those anonymous heroes who died performing a decent but difficult job. Mining legends have it that the darkness in a mine is such that even shadows loose their owners.
czwartek, Lipiec 13, 2017 - 23:00
piątek, Lipiec 14, 2017 - 22:30
Counter: 
73