Inspiracją do powstania tego przestawienia były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmu i wojna w Bośni. Podczas pracy nad spektaklem członkowie zespołu spotkali się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Ich relacje przyczyniły się do powstania uniwersalnych metafor opisujących los wygnańców. W przedstawieniu nielinearna historia rozgrywa się w planie realistycznym oraz metafizycznym.

W „Carmen Funebre” Teatr Biuro Podróży używa spektakularnych środków przyciągających uwagę zarówno doświadczonego widza jak i przypadkowego przechodnia. Szczudła, ogień, efekty świetlne, przejmująca muzyka wywołują lęk i współczucie. W spektaklu używa się niewielu słów, ale sekwencja sugestywnych obrazów wywołuje u widza silne wrażenie.

Niezdefiniowany
Carmen Funebre
plac pod Bastionem Św. Gertrudy
The inspiration for this play was the war in Bosnia, and other ethnic conflicts, as well as world-wide outbreaks of nationalism and intolerance. In preparation for „Carmen Funebre,” members of the theatre company met refugees from the former Yugoslavia, who bore witness to their fate. The refugees’ accounts of lost relatives and homes gave inspiration to the actors as they worked on various scenes and built metaphors which described universal themes of the condition of displaced people. In the production of „Carmen Funebre” Teatr Biuro Podróży uses means which can attract the attention of the experienced spectactor as well as the accidental passer-by. Stilts, fire, searchlights, spectacular sets, and chilling music threaten the audience while evoking both fear and compassion. Although there are few words in the performance, the images are clear
czwartek, Lipiec 14, 2016 - 22:00
Counter: 
27