Widzimy duży stos kompostu umieszczony na niewielkiej działce oraz ogrodnika, który się nim zajmuje. Ich relacja ulega pogorszeniu, gdy ogrodnik odkrywa, że stos kompostu zaczął żyć własnym życiem i że fermentują w nim myśli. Akcja na żywo, kukły, mechaniczne i muzyczne interwencje pozwalają zagwarantować, że publiczność, tak jak ogrodnik, będzie iść ścieżką ogrodową.

Niezdefiniowany
Compost Mentis
Plac Wałowy
Compost Mentis features a large compost heap, set in a small allotment, and the Gardener who looks after it. Their relationship begins to break down when he discovers that the compost heap has developed a life of its own, and harbours thoughts fermenting within. Live action, puppet, mechanical and musical interventions ensure that the audience, like the Gardener, are led up the garden path.
piątek, Lipiec 14, 2017 - 16:00
piątek, Lipiec 14, 2017 - 19:00
sobota, Lipiec 15, 2017 - 16:00
sobota, Lipiec 15, 2017 - 18:00
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 16:00
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 19:00
Counter: 
47