"A + cosas que nunca te conté" to sztuka posługująca się współczesnym językiem teatru tańca. Łączy elementy cyrku i sztuki video, po to by opowiadać o koczowniczym trybie życia w XXI wieku. Rozgrywa się wewnątrz i wokół przyczepy, która jest symbolem, tych którzy odjeżdżają, symbolem utopii, wolności oraz przejścia przez ziemię niczyją, pomiędzy wypieraniem się własnych korzeni i niepewną przyszłością. Przyczepa jest ekranem dla projekcji, które zanurzają nas w innych poziomach rzeczywistości. Pragniemy opowiedzieć o iluzji wolności, o tych, którzy obierają nową ścieżkę w poszukiwaniu czegoś innego, bądź schronienia przed przeszłością; chcemy opowiedzieć o ludzkim wnętrzu i ukrytym, tajemnym świecie; o rzeczach, o których nie mówiłby ten, który wyjechał, o jego/jej czyśćcu i piekle.
Z multidyscyplinarną ekipą z różnorodnych środowisk, posługujących się odmiennymi językami spektakl jest wynikiem potrzeby mówienia o naszych hybrydalnych, chaotycznych, czasach wielkich miast, ucieleśnianych przez pięć postaci, które otwierają swoje wnętrze, wnętrze swego domu na kółkach, bądź swego domu na nogach.

Niezdefiniowany
A+ cosas que nunca te conté
Reduta Wilk
"A + cosas que nunca te conté" is a piece that uses the contemporary language of dance theatre. It combines elements of circus and video art to talk about nomadisms in the 21st century. It takes place in and around the caravan, a symbol of those that leave, a symbol of utopia, liberty and a symbol of transit of this "no men's land" between expulsion of one's origin and an uncertain future. The caravan as a screen for projections, which submerge us into different levelf of reality. We want to talk about one's interior and hidden, occult world; about things the one who left, wouldn't talk about; of his/her paradise, purgatory and infernos. With a multidisciplinary team from divers backgrounds and languages, "A+" is the result of the necessity to talk about our hybrid, chaotic urban times embodied by five characters that open up the interior, the interior of their house on wheels or thier house with legs.
sobota, Lipiec 16, 2011 - 01:00
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 00:00