Loïse Haenni i Oren Schreiber, założyciele teatru, spotkali się w krajowej szkole cyrkowej w Rio de Janeiro w 2008 roku, podczas warsztatów akrobacji na wysokościach. Po odwiedzeniu innych szkół cyrkowych w Bahia postanowili pojechać do Buenos Aires i przygotować pierwszy spektakl "Rêves d'été" ("Summer Dreams") i wystawić go w Europie następnego lata.

Kochający akrobacje Loïse i Oren szybko odczuli potrzebę przesunięcia granic aerodynamiki. Mieszkali i brali lekcje w takich miastach, jak Barcelona, Turyn, Moskwa i Bruksela. Uczyli też akrobacji w małych miastach, gdzie uczą mistrzowie akrobacji. Wciąż trenują i regularnie uczęszczają na kursy prowadzone przez profesorów narodowych szkół cyrkowych.

"Cyrk". Witamy w fantastycznym i chaotycznym świecie małego niezależnego cyrku z lat 20. XX wieku! "Cyrk" to przedstawienie pełne akrobacji, magii, paciorków i piór, jak również nieoczekiwanych napięć i pojednań. Jest to zabawna historia o cyrku, ale przede wszystkim ironiczne spojrzenie na ludzkie relacje, przyjaźń, pracę i miłość.

"Cyrk" to czarno-biały niemy film, staroświecka i urzekająca historia przedstawiana w powietrzu, surrealistyczna podróż pełna ucieczek, płatków, akrobacji i niespodzianek.

Niezdefiniowany
Circus
Majdan, Centrum Hewelianum
Loïse Haenni and Oren Schreiber, both co-founders of the company, met in the national circus school in Rio de Janeiro in 2008, during an aerial workshop. After visiting other circus schools in Bahia they decided to go to Buenos Aires to create a first show "Rêves d'été" ("Summer dreams") and perform it in Europe the following Summer. Passionate about acrobatic duos, Loïse and Oren quickly felt the need to expand the limits of aerial dynamic duo. Thus they lived and took classes in cities like Barcelona, Turin, Moscow, and Brussels, as well as teaching acrobatics in small villages where teach masters of acrobatics. In continuous training, they regularly take courses with professors of national circus schools. "Circus". Welcome to the fantastic and chaotic world of a small independent circus of the 1920s! "Circus" is a show full of acrobatics, magic, beads and feathers, but also of unexpected, tensions and reconciliations... An entertaining story about the circus, but, most of all, an ironic view on human relationships, on friendship, work and love. "Circus" is a silent film in black and white, a vintage and glamorous high-flying story, a surreal journey full of fleas, flakes, acrobatics and surprises.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 21:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 22:00