Spektakl teatru Kosar opowiada o krwawej wojnie widzianej oczami bezpośrednich świadków, o tym jak się zaczyna i jak wstrząsające skutki za sobą niesie. Artyści skupiają się na istocie ludzkiej, na procesie dorastania niewinnego dziecka w dorosłego człowieka. Ich celem jest pokazanie wpływu władzy na każdego pojedynczego obywatela, której konsekwencją może być stopniowe zezwierzęcenie.

Performance teatru Kosar określić można za Grotowskim "teatrem ubogim", w tym jednak sensie, iż sztuka ta powstała dzięki takim nakładom sił i środków finansowych, na jakie pozwoliła artystom sytuacja społeczno-polityczna.

Mimo skromnej scenografii, prostej fabuły przekaz spektaklu jest niezwykle wymowny i prawdziwy.

Niezdefiniowany
A man turns into a dog
ul. Długa
The Kosar theatre will present a performance, which tells a story about the war, how it begins and how it ends bitter. The artists focus on a human being, on the process of growing up from an innocent child to an adult person. The most important aim is to show the influence of the government on each person, which cause that a human lose gradually his aspect and finally turns into an animal.
niedziela, Lipiec 20, 2008 - 22:00
Counter: 
1