Cztery trójmiejskie teatry oraz grupa muzyczna Remont Pomp, postanowiły razem podjąć się wspólnego projektu w ramach inicjatywy Grupy IM+ działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Zobaczymy cztery spektakle tych teatrów, które łączyć będzie twórczość prof. Leszka Kołakowskiego. Inspirowani 13 bajkami z królestwa Lailonii dla dużych i małych, pokażemy:

„Cztery bajki z Królestwa Lailonii”: Czerwona łata - Teatr Mimo To (Gdańsk); Piękna twarz - Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (Gdynia); Opowieść o wielkim wstydzie - TeatRazem (Gdańsk); Garby - Teatr Kasablanka (Gdańsk)

Remont Pomp - zespół grający muzykę etniczną, awangardową i improwizowaną, który powstał w 2004 roku przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku. W skład grupy prowadzonej przez Jarka Marciszewskiego i Tomka Antonowicza wchodzą członkowie Stowarzyszenia oraz wolontariusze europejskiego programu EVS. Inspiracją zespołu jest muzyka etniczna z naciskiem na bogactwo muzyki afrykańskiej. Remont Pomp odkrywa także przestrzenie muzyki eksperymentalnej grając na przedmiotach na co dzień nie kojarzonych z muzyką. Jako przykład mogą służyć utwory wykonywane na stole, szklankach, dzbanach czy też beczkach.

Niezdefiniowany
Cztery bajki z Królestwa Lailonii
boisko, ul. Dolna Brama
Four Tri-City theatres and the music group Remont Pomp decided to embark on a common project within the initiative undertaken by Grupa IM+ which works for the community of the intellectually disabled. We will see four shows of these theatres which are all linked together through prof. Leszek Kołakowski's work. With a source of inspiration from 13 fairy tales from the Kingdom of Lailonia for the big and the small the groups will present: Cztery bajki z Królestwa Lailonii: Czerwona łata — Teatr Mimo To (Gdańsk); Piękna twarz — Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (Gdynia); Opowieść o wielkim wstydzie — TeatRazem (Gdańsk); Garby — Teatr Kasablanka (Gdańsk) Remont Pomp — a band playing ethnic, avantgarde and improvised music which was set up in 2004 within the Polish Association for the Intellectually Disabled — Koło in Gdańsk. The group led by Jarek Marciszewski and Tomek Antonowicz is composed of the members of the Association as well as volunteers from the European EVS scheme. What inspires the band is ethnic music with the emphasis on the richness of African music. Remont Pomp also discovers experimental music spheres playing by means of objects which are not associated with music on a daily basis. The examples could be pieces of music performed using a table, glasses, jugs or barrels.
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 16:00
Counter: 
19