Powstały w 1986 roku w Sines, w Portugalii Teatro do Mar jest z założenia teatrem ruchu. Ich spektakle kierowane są przede wszystkim do najmłodszego widza. Jednakże środki artystycznego wyrazu, których używają obecnie, można określić jako multidyscyplinarne: łączą elementy klasycznego teatru z innymi dziedzinami sztuki, jak chociażby z nowym cyrkiem, tańcem, muzyką, plastyką oraz sztukami wizualnymi.

"Daimonion" (z greckiego "geniusz - inspirator, działający na rzecz dobra bądź zła, który odzwierciedla charakter i przeznaczenie każdego indywiduum") opiera się na konstrukcji scenicznej wysokiej na 9 m, nawiązującej do architektury gotyckiej katedry. Fabuła oparta jest na micie i tragedii o Fauście. Faust - zgłębia różne dziedziny nauki, jednak nie pomaga mu to odkryć tajemnicy istnienia ludzkiego. Pod koniec życia, niezadowolony i sfrustrowany, świadomy nadchodzącej śmierci, podpisuje pakt z diabłem: sprzedaje swoją duszę w zamian za młodość i przyjemności życia.

Niezdefiniowany
Daimonion
Targ Węglowy
Daimonion (from Greek "genius inspirer, good or bad, that presides the character and destiny of each individual") seats on a scenic structure with 9m height, allusive to the architecture of a Gothic Cathedral. Mutidiscipline, a mixture of theatre with new circus (aerial acrobatic), dance, original music, new video techniques and image synthesis. Based on the myth and tragedy of Faust (in particular Goethe's literary work) and the human aspiration to eternal life. In this staging, directed by Julieta Aurora Santos, Mephistopheles and a spirit are Faust's alter-egos. The conflict is based essentially on this duality in relation with body limitations, soul's amplitude, temptations, search for the Truth, choices and consequences of consummate attitudes. Faust domains several sciences, but no one leads him to answer that may reveal the mysteries of human existence. Unsatisfied and frustrated, in the end of his life, with the conscience of his body limits and the approach of death, makes a pact with the demon: he sells his soul in exchange of youth and a life of pleasures. Created in 1986 in Sines, in Portugal Teatro do Mar is an itinerant physical theatre Company.
poniedziałek, Lipiec 16, 2007 - 01:00