Doppelganger (Wielopostać, Wieloosobowość): postać z mitologi germańskiej. Twór o zdolności przemiany w różne postaci i rzeczy. Może być również duchem nie posiadającym cienia ani odbicia w lustrze.

Spektakl ten jest teatralnym anagramem biblijnych symboli. Zostały w nim wykorzystany niekonwencjonalny proces narracji zwany edycją kojarzeń lub związków przedstawień, kiedy to poszczególne sceny połączone są na podstawie swobodnych skojarzeń. Taki sposób narracji jest rzadko spotykany w teatrze, a charakterystyczny dla obrazów filmowych.

"Doppelganger" jest opowieścią o doppel-gangerze - podwójnym znaczeniu wydarzeń biblijnych, takich jak zmartwychwstanie Łazarza, o duchu który pojawia się w Momotach zwrotnych, jak po przekroczeniu przez Łazarza bramy światła. Zgodnie z zasadą permutacji symboli biblijnych widzimy tu także alegorie stworzenia Adama Kadmowa i Lilith, proroctwo Jeremiasza o nadejściu Mesjasza oraz wskrzeszeniu Łazarza.

Niezdefiniowany
Doppelganger
Grobla IV, boisko SP nr 50
Doppelganger is the phantom or the double-located ghost, who has neither its shadow nor image in the mirror. It's the theatrical anagram of the biblical symbols. In the performance the unconventional process of narrative so- called associative edition has been used, when the particular scenes are connected on the basis of free coherences and so- called dual encoding. This way of narrative is absolutely exceptional in theatre. Such manner of work is characteristic for example for creation of movie directors as David Lynch " Inland Empire", Terrence Malic "The thin red line" and Andrej Tarkovskij "The Mirror". The performance "Doppelganger" is a story about the doppel-ganger of the resurrected Lazar, who appears after Lazar's coming throught the gate of light. The principle of scenic permutation of the biblical symbols is shown in an allegory of creation of Adam Kadmov and Lilith, the prophecy of Jeremiah about Messiahąs coming and the biblical Layar's resurrection.
piątek, Lipiec 18, 2008 - 00:00