Poetycka tragikomedia z maskami i muzyką na żywo (dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia). Rolnik i jego żona (w połowie kobieta, w połowie kozioł) wiodą jałowe życie. Nic nie urośnie na polu obok ich domu. A chociaż w kalendarzu jest krzyżyk, który pokazuje, kiedy powinni się kochać, to nadal nie mają dzieci. Nie rozmawiają o swoim smutku, ale ich niezdarny sposób poruszania się zdradza skrywany ból i tęsknotę.

Niezdefiniowany
Droogland
okolice Domu Wałmistrza [D]
A poetic tragicomedy with masks and live music for adults and children over the age of 12. A farmer and his wife, half human, half goat, plod their way through a barren life. Nothing will grow on the field by their house, and even though there is a cross in the calendar to show when they should make love, they still have not had any children. They do not talk about their sadness but the clumsy way they move betrays their repressed pain and longing.
sobota, Lipiec 11, 2015 - 15:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 17:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 19:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 14:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 16:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 18:00
Counter: 
31