Performance "Dziewczynki w czerwonych bucikach" to improwizowana, taneczna procesja zainspirowana baśnią H. Ch. Andersena pt. "Czerwone buciki". Baśń opowiada o dziewczynce, która od momentu założenia czerwonych pantofelków, aż do obcięcia jej nóg nie mogła przestać tańczyć. Magda Jędra i Anna Steller będąc na czele tej niezwykłej procesji przemierzają ulice miasta i trzymając się za ręce, wykonują ekwilibrystyczne figury i wtapiają się w architekturę miasta. Tancerki, podobnie jak bohaterka baśni Andersena, nie mogą się zatrzymać w szaleńczym, chaotycznym tańcu, który trwa aż do fizycznego wyczerpania.
Występują: Magda Jędra, Anna Steller, Lena Majewska

Niezdefiniowany
Girls in red shoes
Plac Wałowy
Performance "Girls in red shoes" it is an improvised dancing inspired by H. Ch. Andersen's fairy tale entitled "Red shoes". The fairy tale tells a story about a girl who could not stop dancing from the moment of putting on the red shoes until cutting her legs off. Magda Jędra and Anna Steller leading this unusual procession traverse the city's streets and holding each other by the hand make balancing movements and blend into the architecture of the city. Like the hero of Andersen's fairy tale dancers cannot stop in a crazy chaotic dance, which continues until physical exhaustion. Cast: Magda Jędra, Anna Steller, Lena Majewska
sobota, Lipiec 16, 2011 - 22:00
Counter: 
2