Tombs Creatius to grupa, która tworzy gry Toniego Tom?sa, rzemieślnika i pomysłodawcy projektu. W roku 2000 postanowił on opuścić grupę Companyia de Comediants La Baldufa, której był założycielem i z którą pracował przez 4 lata, i rozpocząć nowy projekt — Tombs Creatius. Tak więc od ponad 10 lat grupa Tombs Creatius wymyśla, projektuje i wyrabia ręcznie z drewna gry przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu dla wszystkich grup wiekowych.

"Dziwna podróż Pana Toneta" to najnowsza, wyjątkowa, wymagająca udziału publiczności instalacja stworzona ze znalezionego i utylizowanego drewna. Potrzeba odpowiedniej taktyki, błyskotliwości i wyobraźni, aby za pomocą serii 9 gier odegrać i odkryć barwne historie z podróży Pana Toneta. Każda gra jest przytwierdzona do pudełka, każde pudełko oznacza historię, a każda historia określoną postać, stworzenie zbudowane przy użyciu robotyki, światła i dźwięku. Trzeba być uważnym, bo jest tylko jeden Pan Tonet!

Niezdefiniowany
The Strange Travel of Senyor Tonet
skwer przy ul. Nowe Ogrody
Tombs Creatius is a company which creates games by Toni Tom?s, craftsman and the project's founder. In 2000 he decided to leave the Companyia de Comediants La Baldufa, which he had founded and where he had worked for 4 years, to begin a new project - Tombs Creatius. So, for over 10 years Tombs Creatius has devised, designed and hand-made outdoor wooden games for all ages. "The Strange Travel of Senyor Tonet" is the last exceptional and participatory installations and it comes out of found and recycled wood. Strategy, wit and immagination is needed to play and discover the vivid stories of Senyor Tonet's travels, through a series of 9 games. Each game is attached to a box, each box is a story, and each story is a particular character, a creature built using robotics, light and sound. Pay close attention, for there is only one Mr. Tonet!
czwartek, Lipiec 10, 2014 - 20:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 16:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 16:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 16:00
Counter: 
3