"El niňo jest drugą częścią teatralnego Tryptyku egzystencjalnego (Femina, El niňo, Faust), dużym przedstawieniem plenerowym, kontynuacją w sensie myślowym i estetycznym Feminy sprzed 6 lat. Spektakl jest inspirowany toposem macierzyństwa z jednej strony, z drugiej figurą kozła ofiarnego, z trzeciej osobistym doświadczeniem jego twórcy. El niňo (hiszp. chłopczyk) to nazwa złowrogiego prądu morskiego na Oceanie Spokojnym, przez wielu meteorologów obarczanego odpowiedzialnością za większość kataklizmów na świecie: trzęsienia ziemi, tornada, susze, burze błota. Przywołując tę nazwę pokazujemy człowieka w świecie pełnym zagrożeń i lęków, świcie realnym, który staje się urzeczywistnionym majakiem z koszmarnego snu. W takim świecie dobro, rodzące się pod postacią kalekiego chłopca, skazane jest na separację, odtrącenie, zagładę. I tak, jak po drugiej szklance wódki, odkrywa się sekwencja po sekwencji, kadr po kadrze naga prawda świata. W spektaklu można odnaleźć odniesienia do klasyki współczesnego kina autorskiego spod znaku Greenawaya, Lyncha i von Triera."
Marcin Herich

Niezdefiniowany
El Nino
Targ Węglowy (bilety: 5 zł)
Large scale outdoor performance El Nińo is a kind of continuation of the performance Femina v.2 from the idea and aesthetic point of view, however, absolutely autonomous. El Nińo is the second part of the outdoor Theatre Trilogy of Human Existence by Marcin Herich & Theatre A PART (including also spectacles Femina v.2 and Faust). El Nińo is a story about hard love in the time of anxiety. This story is situated in post-industrial environment, in the world plunged in a shadow of disasters of the XX century, in the contemporary world of plagues and cataclysm, suffering from AIDS, SARS and tragedy of September 11 with all its consequences. The spectacle is also a tragic parable about unsuccessful maternity. In the performance, a universal, ordinary story about couple's life is thrown into contemporary, actual context, a world of "el nińo's" violent reality. El Nińo is also a kind of transcription of classical ancient tragedy into contemporary radical visual alternative theatre, full of strong symbols and metaphors. Style and aesthetic vision of El Nińo refers to the Roman pantomime pyrriche: perverted, bloody, cruel, full of wild sexuality and truly realistic. The show was created with an emotional composition method. Marcin Herich
piątek, Lipiec 18, 2008 - 01:00
Counter: 
1