Wyspa na środku świata. Obraz opuszczonej kobiecej duszy w cieniu wspaniałych męskich podróży. Ona jest pokorna, cicha, wściekła, dzika, namiętna, kochająca i wszechstronna, obłąkana i burzliwa.
Teatr ruchu, tańca i sztuk wizualnych, montaż historycznych tekstów, żywej muzyki, rytmu i artystycznej poetyki. Pięć kobiet i mężczyzna w alegorii o dwóch podróżach - jednej męskiej, jednej kobiecej, jednej zewnętrznej, drugiej wewnętrznej. Mężczyzna wędruje po dalekich lądach podporządkowany osiągnięciom jego wymarzonych ideałów. W tym czasie kobiety śnią o ich podróży, o miejscach, w które podążają. Podejmują niewidzialną podróż wewnątrz siebie. Ich marzenia mają ukryte ścieżki, które mogą być nawet bardziej realistyczne i pełne koloru niż te, które istnieją w rzeczywistości.
Projekt uliczny "The Finis Terrae" został przygotowany przez międzynarodową grupę aktorów z Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch oraz Czech pod kierunkiem reżysera Pavela Štourača. Projekt artystyczny został stworzony przez Helenę Štouračovą i Kristýnę Patkovą.

Niezdefiniowany
Finis Terrae
boisko przy ul. Dolna Brama
An island in the middle of the world. The image of a woman's abandoned soul in the shadow of men's grandiose journeys. She is humble, quiet, furious, wild, passionate, loving and embracing, graving and tempestuous. Theatre of movement, dance and visual arts, a montage of historical texts, movement, live music, rhythm and artistic poetry. Five women and a man in an allegory about two journeys; one male, one female, one external and one internal. Men wander in distant lands in order to achieve their dreamed-of ideals. Meanwhile, women dream of their journeys, about the places where they are going. They take an invisible journey within themselves. And their dreams have hidden paths that might be even more colorful and realistic that visible travels. The Finis Terrae street project has been prepared by an international team of performers from Spain, Switzerland, Italy and the Czech Republic under the leadership of the director Pavel Štourač. The project's artwork was created by Helena Štouračová and Kristýna Patková.
sobota, Lipiec 17, 2010 - 02:00