Od roku 1995 Plasticine Rain istniał jako teatr dla dzieci, a w 1999 - stał się teatrem dla młodzieży. Różnorodne spektakle będące połączeniem choreografii, klaunady i sztuki dramatu z wykorzystaniem choreografii oraz elementów inscenizacji i umiejętności aktorskich w układach choreograficznych. Nowy etap rozwoju teatru nadszedł w 2008 r, gdy działalność zespołu objęła również przedstawienia uliczne.

Pierwsza trasa teatru odbyła się w 2009 r. w Rosji i prezentowała spektakl uliczny "Głupcy i drogi" ("Fools and Roads"). Potem miała miejsce seria występów na festiwalach teatrów ulicznych w Rosji i Europie z przedstawieniami i niezwykłymi projektami różnych gatunków.

Od 2010 r. teatr jest organizatorem międzynarodowego festiwalu sztuki ulicznej "Plasticine Rain" w Samarze.

"The Fool's Show 2". "Głupcy nauczyli się żyć szczęśliwie. I chcą się tą wiedzą podzielić z innymi." (Vyacheslav Polunin)
Dziwaczne klauny są głównymi postaciami w tym przedstawieniu, ale nie są sami. Towarzyszy im piękna dama! Dręczą ich poważne dylematy filozoficzne. Postacie przedstawiają Miłość. Namiętny taniec, niedorzeczne pomysły i sztuczki — wszystko po to, by zdobyć serce Damy! Muszą zmierzyć się z wieloma problemami, ale i tak chcą spełnić swoje marzenie o lataniu! Stopniowo ich marzenie staje się rzeczywistością...

Niezdefiniowany
The Fools Show 2
park przy ul. 3 Maja
Since 1995 Plasticine rain existed as a childrenʼs theater, and since 1999 become a youth's theater. The collective works on merge of a choreography, clownery and drama art; use of choreography in the theater, and elements of staging and actor's skill in statements choreographic. A new wave of development of the theatre came in 2008, when the team began to work in the genre of street performances. In 2009 took place theatreʼs first tour in Russia with a street performance "Fools and Roads". After this, the series of act at festivals of street theatre in Russia and Europe with plays, performances and unusual projects of different genres. Since 2010, the theatre is the organizer of the international festival of street art "Plasticine rain" in Samara. "The Fool's show 2". "Fools learned to live happy. And they want to share with this knowledge with people." (Vyacheslav Polunin). Freaky clowns are the main characters of this performance, but they are not alone. They are accompanied by a beautiful Lady! They are disturbed by serious philosophic thoughts. The characters picture Love. Passionate dancing, ridiculous ideas and tricks - everything to win the Lady's heart! They have to face many problems, but still they want to follow their dream - Flying in the sky! Step by step, their dream comes true...
sobota, Lipiec 12, 2014 - 18:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 18:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 20:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 19:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 22:00
Counter: 
2