"Głosy, głosy…" jest to próba zmierzenia się z otaczającą rzeczywistością, która ma wpływ na życie człowieka. Bohatera otaczają najróżniejsze "głosy", próbujące mieć wpływ na decyzję człowieka. Zaczyna się pojawiać pytanie, czy te głosy to echo wspomnień, a może przejaw geniuszu, czy też doznań mistycznych, czy szaleństwa.... Spektakl w formie teatru symbolu, ruchu i ekspresji ciała będzie prowadził widza przez labirynt ludzkich decyzji. Reżyseria i scenariusz: Robert Cyrta z zespołem

Niezdefiniowany
Voices, voices
Plac przy Bastionie Żubr
"Voices, voices…" it is an attempt of standing up to the world we live in, which has an impact on human life. The hero is surrounded by all sorts of voices attempting to influence human decisions. A question arises, are these voices an echo of memories, or perhaps a manifestation of genius, or mystical experiences, or folly... The performance in the form of symbol, movement and body's expression will lead the spectator through a labyrinth of human decisions. Scenario and direction: Robert Cyrta and crew
czwartek, Lipiec 14, 2011 - 23:00
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 19:00
Counter: 
2