Autorski teatr muzyczny "A" ma już w swoim dorobku 11 premier. Stara się łączyć popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej. Na kształt ich produkcji wpłynęły wizje literackie, muzyczne, plastyczne i filozoficzne kreślone przez wybitnych artystów i myślicieli europejskich. Ich interpretacja jest jednak na wskroś współczesna. Czerpiąc ze wspólnej, europejskiej tradycji pyta o to, co w niej nadal aktualne i żywotne.

"Genesis" to plenerowe widowisko muzyczne oparte na pierwszych dziewięciu rozdziałach Księgi Rodzaju Muzyka Jacka Dzwonowskiego, sześciometrowe ekrany z projekcjami multimedialnymi zestawiającymi wybitne dzieła malarskie ze współczesnym video-artem, bogatą i funkcjonalną scenografią. Bombastyczne kostiumy, szczudła, kukły, ogromne machiny i żywy ogień przeprowadzą widza od Stworzenia, poprzez Upadek, aż do Potopu.

Niezdefiniowany
Genesis
Theatre "A" seeks to combine the popular language of a musical theatre with the experience of the European theatrical avant-garde. Being inspired by folk dance choreography and music it extensively draws upon the heritage of other cultures. "Genesis" Music of Jacek Dzwonowski, six square meter screens with multimedia projections. Theatre A combines classical pieces of art with modern video art.
niedziela, Lipiec 17, 2005 - 00:30