Przemysław Łopacińki - twórca związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku pojawi się na FECIE po raz drugi. W 2001 roku w czasie festiwalu zainstalował w zaspiańskim parku swoje prace z cyklu "Sekrety".

"Granice" - performace z udziałem artystów plastyków, z których każdy posługuje się innym środkiem wyrazu plastycznego. Aktorzy to malarze zamknięci w czterech transparentnych sześcianach tworzących granicę miedzy twórcą a odbiorcą sztuki.

Czy symboliczna granica pomiędzy obrazem artysty a jego otoczeniem zniknie?

Niezdefiniowany
Borders
"Borders" analyzes the distance between the spectator and the artist, right at the moment when the piece of art is being created. It tries to give an answer to one of the most important questions that artists have been posing for centuries: is it possible for the artist and the receiver to communicate? "Borders" is a performance where artists choose different ways of expression. They close themselves up in four, transparent cubes, and in front of the public they create art. Will the symbolic border between the artist and his surroundings disappear?
niedziela, Lipiec 16, 2006 - 00:00