"H of D" to spektakl plenerowy inspirowany opowiadaniem Josepha Conrada "Jądro Ciemności".

Wykorzystując metaforę miejsca, jakim jest conradowskie "jądro ciemności" stworzyliśmy spektakl opisujący współczesne mechanizmy społeczne, ukazujący ich patologie i niebezpieczeństwa. Opowiada on o narodzinach nowego "apartheidu" - dzielącego ludzi na bogatych, zdrowych i sytych oraz biednych, chorych i głodnych.

W przedstawieniu ukazany jest świat niedalekiej przyszłości, w którym zmienia się konfiguracja społeczna i powiększa przepaść klasowa. Ta polaryzacja doprowadza stopniowo do rozmycia się norm, które do tej pory ustalały i regulowały relacje międzyludzkie. W tym świecie człowiek osiągnął kres bezpieczeństwa, za którym może liczyć tylko na własną desperację, instynkt i łut szczęścia. Efektem tego jest poszukiwanie autorytetów i bogów, których opieka jest iluzoryczną gwarancją przetrwania. Zaś sterylny świat sytych pozbawiony metafizyki staje się coraz bardziej wypalony i jałowy.

Niezdefiniowany
H of D
Grobla IV, boisko SP nr 50
"H of D" it's an open-air performance based on a novella of Joseph Conrad "Heart of Darkness". Using metaphorical 'Heart of Darkness' we created a play which is trying to describe modern social mechanism; revealing their pathologies and ambushes. Our performance tells a story of brand new 'apartheid' - segregating human beings on wealth vs. poor, health vs. diseased, filled vs. starving. The play shows 'not so far' future world in changing social pattern and growing classes hiatus. Polarization, step by step leads to shattering of norms, which regulated interpersonal relationships. In that world mankind achieved ultimate security, beyond one could count only on own desperation, instinct and a bit of luck. The result of that situation is search of authorities and gods, illusory guarantee of survival. Sterile reality of "full" deprived of metaphysics is becoming more and more futile. 'Heart of Darkness' is a place, where this two different ways are starting to blend.
sobota, Lipiec 19, 2008 - 00:00