Lviv Voskresinnia Theatre został założony w 1990 roku przez Yaroslava Fedoryshyn'a. Inscenizując światową teatr szybko stała się grupą lubianą i rozpoznawalną. Lviv Voskresinnia Theatre łączy formy tradycyjne z nowymi - eksperymentalnymi.

Spektakl "Hiob" oparty jest na tekstach Karola Wojtyły czyli późniejszego papieża Jana Pawła II. Główną ideą spektaklu jest próba pokazania relacji między Bogiem a istotą ludzką. Bóg daje i Bóg odbiera. To odwieczna historia Szatana, który usiłuje przekonać Boga, że Hiob jest mu posłuszny tylko dlatego, że Bóg tylko daje i nie chce nic w zamian. Spektakl przedstawia też wizję początku świata i narodzin człowieka.

Niezdefiniowany
Hiob
Lviv Voskresinnia Theatre (Ukraine)</font> Lviv Voskresinnia Theatre was founded in 1990 by Yaroslav Fedoryshyn. In the short period of time the theatre has won recognition and respect of the audience. The theatre has introduced world classic to the Ukrainian public. The psychological traditions are combined with new expressive forms. The theatre has been a participant of numerous international festivals. Lviv Voskresinnia Theatre played in International Street and Open-Air Theatres Festival Feta in 2000, 2001 and in 2002 - "Mazepa" - co-production with Kyiv Experimental Theatre (Ukraine) and KTO (Poland/Cracow). <font color="#D2CFA8">"Hiob"</font> Author: Karol Wojtyła Director: Yaroslav Fedoryshyn Set design: Alla Fedoryshyna Music: Myron Dats&#39;ko Costumes: Alla Fedoryshyna Actors: Volodymyr Kolchynskyi, Andriy Kozak, Volodymyr Hubanov, Petro Mykytiuk, Natalia Hubanova, Alla Fedoryshyna, Tatiana Tkachenko, Yevhen Petrov Year of production: 2003 The performance "Hiob" is based on the texts of Karol Wojtyła, who later became the Pope John Paul II. The main idea of the performance is the relationship between God and a human being. God gives and God takes. It tells the eternal story of the Devil, who tries to persuade God that Hiob is loyal to him only because God only gives him things and takes nothing for it. The performance also focuses on the beginning of the world and the birth of a human being. The bright and vivid language of the theatre helps the actors to express ever-lasting nature of a human being.
piątek, Sierpień 15, 2003 - 23:00
Counter: 
1