Nazwa teatru bierze się z podziału liczby siedem na pół. Taki zabieg miał  symbolicznie umieszczać  pracę zespołu, gdzieś w „połowie drogi”, wiecznym poszukiwaniu i dążeniu do niemożliwego. Na zespół Teatru 3.5 składają się głównie przedstawiciele pokolenia krzemowych technologii i internetu, podział poprzedzony kropką jest zatem swoistym oznaczeniem czasu, w którym przychodzi tworzyć.

Niezdefiniowany
Engineering of Dreams
boisko, ul. Dolna Brama
The name of the company comes from dividing seven in half. It is supposed to symbolise the work of the group which is somewhere 'half way' of constant search and pursuit of the impossible. The theatrical group is mainly composed of the representatives of silicon technologies and the Internet generation. The division with a point is a sign for the time when the company happens to create.
piątek, Lipiec 15, 2016 - 20:00
Counter: 
8