Pierwsza wersja spektaklu "Insomnia" powstała w 2006 roku w Nancy we Francji, natomiast druga w Amsterdamie specjalnie na Robodock Festiwal.

Przedstawienie traktuje o koszmarach nocnych i życiu nocnym w ogóle. Opowiada o szaleństwach sennych i piekielnej naturze nieświadomości, o tej drugiej stronie człowieczeństwa, której nie widać na co dzień. W tym patologicznym piekle natknąć się można na akty przemocy przedstawione paradoksalnie w niezwykle poetycki sposób. "Insomnia" jako połączenie muzyki, tańca, plastycznej instalacji i projekcji video staje się też rodzajem współczesnego rytuału.

Niezdefiniowany
Insomnia
Targ Węglowy (bilety: 5 zł)
INSOMNIA is a show/performance which has been created in 2006 in a first version in Nancy (France), and then, in a second one in Amsterdam (for the Robodock Festival). The show deals with the nightmare, and more generally, the night world. It's about the madness of the dream and the infernal nature of the unconsciousness. The shoal of the human being. A pathological hell full of clemency/sweetness mixed with violence, beauty and body poetry. INSOMNIA is also an urban writing constructed like a contemporary ritual. The performance mixes living music, dance, video and plastic installation.
sobota, Lipiec 19, 2008 - 01:30
sobota, Lipiec 19, 2008 - 02:00