Na Ziemi rozbił się niezidentyfikowany pojazd latający; dziwaczne różowe stworzenia pojawiają się na ulicach... Czy będziecie uciekać i się chować? Zadzwonicie na policję? Użyjecie broni? Czy pójdziecie się bawić? Międzyplanetarna ekspedycja imigrantów z przestrzeni kosmicznej wylądowała na naszej planecie. Członkowie ekspedycji należą do różnych gatunków kosmitów, ale na skutek reakcji na atmosferę ziemską zyskali nowe ochronne ubarwienie po to, by ludzie nie brali ich zbyt poważnie.
Przygotujcie się na naprawdę nieprzewidywalny dialog międzyplanetarny. Tylko proszę nie wpadać w panikę! Przybywają na różowo...

 

„Inwazja” analizuje kwestie społeczeństw wielokulturowych oraz konwencje zachowania w przestrzeni publicznej. Publiczność zachęca się do spontanicznych reakcji, bycia częścią opowieści i dołączenia do wykonawców w poszukiwaniu granicy pomiędzy rzeczywistością a fikcją, aby stworzyć teatr jako rodzaj gry, rytuału i wydarzenia społecznego.

Niezdefiniowany
The Invasion
park Centrum Hewelianum [A3-A4]
A UFO has crashed on the Earth; strange pink creatures appear in the streets... Will you run and hide? Call the police? Get your gun? Or will you come out to play? An interplanetary expedition of immigrants from outer space has landed on our planet. Members of the expedition belong to different alien species, but as a reaction to the earthly atmosphere they assumed new protective colouring, so that humans would not take them too seriously. Prepare yourself for some truly unexpected interplanetary dialogue. But please, don’t panic! They come in pink... The Invasion examines questions of multicultural societies and conventions of behaviour in the public space. The audience is invited to react spontaneously, become part of the story and join the performers in exploring the border between fiction and reality to establish theatre as a game, a ritual and a social event.
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 16:00
Counter: 
55