Teatr Razem powstał w 2005 roku na bazie współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Gdańsku) z Integracyjnym Klubem Artystycznym "Winda". Od początku istnienia teatr tworzą wolontariusze i podopieczni programu "Starszy Brat - Starsza Siostra" realizowanego przy PSOUU. Celem tego projektu jest tworzenie sieci przyjaźni pomiędzy osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnosprawną młodzieżą z gdańskich szkół średnich i uczelni. Obok polskich wolontariuszy od dwóch lat do teatru dołączają także wolontariusze z zagranicy przyjeżdżający do stowarzyszenia na roczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego (European Voluntary Service w ramach programu "Młodzież w działaniu").

 

Integralną częścią grupy teatralnej jest zespół muzyczny Remont Pomp prowadzony przez Jarka Marciszewskiego i Tomka Antonowicza. Każdego roku obie grupy podsumowują swoją działalność wspólnym występem podczas Festiwalu Akcept. Do tej pory udało nam się zrealizować 11 przedstawień. Teatr Razem oraz Remont Pomp występowały na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych FETA, festiwalu Lato Ludzi w Teatrze Leśnym w Gdańsku–Wrzeszczu, na międzynarodowym biennale Terapia i Teatr w Łodzi oraz na Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych w Elblągu. Od czterech lat Teatr Razem działa w strukturach teatru Gdańskiego Archipelagu Kultury.

 

Spektakl powstał na podstawie bajki pochodzącej ze zbioru „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych” Leszka Kołakowskiego.

Niezdefiniowany
Jak Gyom został starszym Panem
Majdan [C]
Teatr Razem was founded in 2005 based on the cooperation of Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym — PSOUU (Polish Association for People with Mental Impairment) (a division in Gdansk) with Integracyjny Klub Artystyczny "Winda" (the Artistic Integration Club 'Winda'). From its beginnings the theatre is comprised of volunteers and protégés of the programme "Elder Brother — Elder Sister" carried out by PSOUU. The purpose of the project is creating a network of friendship between people with mental impairment and young people from Gdansk secondary schools and universities. For two years, apart from Polish volunteers, also volunteers from abroad has been joining the theatre, they have been arriving to the association for yearly projects within the framework of European voluntary work (European Voluntary Service within Młodzież w Działaniu [The Youth in Activity] program). The integral part of the theatrical group is the musical band Remont Pomp led by Jarek Marciszewski and Tomek Antonowicz. Every year both groups sum up their activity with a joint performance during Akcept Festival. So far we have managed to produce 11 performances. Teatr Razem and Remont Pomp performed at Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych — FETA (The International Street Theatre Festival), Lato Ludzi festival (The People's Summer Festival) in the Forest Theatre in Gdansk–Wrzeszcz, at Międzynarodowe Biennale „Terapia i Teatr” (The International Biennial Event 'Therapy and Theatre') in Lodz and Międzynarodowe Spotkania Artystyczne (The International Artistic Meetings) in Elbląg. For four years Teatr Razem has been active in Gdański Archipelag Kultury. The show has been created on the basis of a fairy tale coming from the collection '13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych' (Thirteen Fairy Tales from Lailonia Kingdom for the Big and the Small) by Leszek Kołakowski.
sobota, Lipiec 11, 2015 - 16:00
Counter: 
9