„Jesus’ Miracle Lab”: W tym boskim cudzie na kołach można raz jeszcze doświadczyć najlepszej rzeczy w swoim życiu, w ciągu minuty! „To najbardziej niezwykłe przedstawienie, jakie kiedykolwiek miałem okazję zobaczyć. Jest banalne i głębokie zarazem, poruszające i histeryczne, ziemskie i święte, a przede wszystkim krótkie i bardzo silnie na widza oddziałuje” jak powiedział jeden z odwiedzających.

 

“Mirlen’s Mad Ride”: Opanujcie swój strach i doznajcie oświecenia w ciągu minuty! W swoim zamku na kształt 'kota-smoka' Mirlen w ciągu minuty zapewni możliwość pełnego oświecenia dwóm osobom oraz zmniejszy ich strach, wykorzystując swoją magiczną moc. Tajemniczy odkupiciel ze świata fantazji przybywa do Gdańska. Wejdźcie do środka!!

Niezdefiniowany
Jesus’ Miracle Lab & Mirlen’s Mad Ride
park Centrum Hewelianum [A3]
Nieuw Lef presents humorous, hilarious theater in ingeniously converted caravans. „Jesus’ Miracle Lab”: In this divine miracle on wheels you experience the best thing of your life once more, within a minute! “This is the most amazing show I’ve ever seen. It’s corny and profound at the same time, moving and hysterical, earthly and holy, and most of all short and very powerful” as one visitor put it. “Mirlen’s Mad Ride”: Conquer your fear and become enlightened within a minute! In his ‘dragon-cat’ castle Mirlen will provide a complete enlightenment for the two within a minute and will relieve all their fear, drawing on his magical powers. The mysterious redeemer from a fantasy world is coming to Gdańsk. Enter!!
piątek, Lipiec 10, 2015 - 16:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 15:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 14:00
piątek, Lipiec 10, 2015 - 17:00
piątek, Lipiec 10, 2015 - 17:30
piątek, Lipiec 10, 2015 - 19:00
piątek, Lipiec 10, 2015 - 20:00
piątek, Lipiec 10, 2015 - 20:30
sobota, Lipiec 11, 2015 - 16:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 16:30
sobota, Lipiec 11, 2015 - 19:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 20:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 20:30
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 15:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 15:30
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 18:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 19:00
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 19:30
Counter: 
51