Limen - The Body Theatre tworzy jedna osoba, Sylwia Stępniak-Hanff - filozof, choreoterapeutka, tancerka-mim, instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała, była aktorka Warszawskiego Teatru Pantomimy, współpracowała ze Studiem Mimów Stefana Niedziałkowskiego w Teatrze na Woli. Obecnie współpracuje m.in. z Teatrem Narodowym i Operą Narodową, teatrami ulicznymi i pantomimy; jest choreografem i tancerką butoh, kuratorką projektu kursów arteterapii w Mazowieckim Centrum Kulturu i Sztuki.

Czy znasz ten stan bytu, stan umysłu, po śmierci i przed ponownymi urodzinami, gdy jesteś w Pleromie? Nie ma tam myśli, formy, istnienia. To zupełnie tak, jakbyś wstępował do piekieł. Ale musisz zobaczyć wieczorną twarz rzeczywistości by móc narodzić się ponownie. Spektakl "Każda rzecz ma swoją wieczorną twarz" otrzymał certyfikat jakości za osobowość sceniczną i nagrodę publiczności na Festiwalu Tańca Polemiqi Warszawa w roku 2003.

Niezdefiniowany
Everything has the evening face
Limen - The Body Theatre (Warszawa)</font> Limen - The Body Theatre was founded by Sylwia Stępniak - master of art in philosophy, mime, modern and butoh dancer, choreotherapist, dance improvisation and body symbolism instructor. She has been working in many physical and drama theatres. Limen is the theatre based on physical techniques and body expression, especially on butoh dance. Butoh is a contemporary avant-garde dance form which originated in Japan and which was first performed there in 1959. It combines dance, theater, improvisation and influences of Japanese traditional performing arts with German Expressionist dance (Neue Tanz) and performance art to create a unique performing art form that is both controversial and universal in its expression. The word Ankoku Butoh - later abbreviated to butoh - was introduced by Hijikata. It means Dance of Darkness. The dance evokes images of decay, of fear and desperation, images of eroticism, ecstasy and stillness. In the words of Grotowski butoh is the search for "a very ancient form of art where ritual and artistic creation were seamless". Butoh connects the conscious with the unconscious. <font color="#D2CFA8">"Każda rzecz ma swoją wieczorną twarz" ("Everything has the evening face") - butoh perfomance</font> Screenplay, direction, choreography, actor: Sylwia Stępniak-Hanff Music: Raison D&#39;etre Year of production: 2002 Duration: 25 minutes Do you know this state of being - state of mind after a death and before a new birth - when you are in Pleroma? There is no thought, no form, no existence. It is like entering the hell. But you have to see the evening face of reality to be born again. Performance "Każda rzecz ma swoją wieczorną twarz" got viewer&#39;s award during Dance Festival Polemiqi in Warsaw in 2003.
poniedziałek, Sierpień 18, 2003 - 00:30
Counter: 
1