Kamchàtka to kolektyw artystyczny łączący różne narodowości i dyscypliny, a jego członkowie spotkali się po raz pierwszy w Barcelonie w 2006 roku. Artyści mieli takie same zainteresowania, zajmowały ich takie same problemy, więc zgromadzili się wokół Adriana Schvarzsteina. Rozpoczęli intensywną naukę improwizacji na ulicach Barcelony, miasta nadającego się idealnie do konfrontacji ze społecznością pełną sprzeczności, pochłoniętą problemami integracji, i badali temat imigracji. W marcu 2007 roku po raz pierwszy wystawili spektakl "Kamchàtka", który odniósł międzynarodowy sukces i był wystawiany ponad 260 razy w 20 różnych krajach.

"Kamchàtka" . Osiem postaci zagubionych w mieście, każda z nich niesie swoją własną walizkę. Czy to przechodnie, czy imigranci? Są naiwni i ciekawi świata, prawie nie kontrolują emocji, nic nie wiedzą o naszych normach, zasadach i naszym sposobie życia. Gra, którą prowadzą, jest tak subtelna, że można ją pomylić z rzeczywistością. Kamchàtka staje się w końcu lustrem - lustrem, które odzwierciedla nasze zachowanie wobec tego co Inne, Obce, Odmienne. Czy powinniśmy budować naszą przyszłość z członkami Kamchàtki, a może powinniśmy ich odrzucić? Intensywny, silnie oddziaływujący, współczesny teatr uliczny, który traktuje o granicach i naszym człowieczeństwie.

Produkcja teatru Kamchàtka realizowana jest przy wsparciu Ramon Llull Institute.

Niezdefiniowany
Kamchàtka
park Centrum Hewelianum
Kamchàtka is an artist collective of diverse nationalities and disciplines who's members first met in Barcelona in 2006. Driven by the same interests and concerns and by Adrian Schvarzstein, they started an intense training of improvisation on the streets of Barcelona; an ideal city for confronting a society laden with contradictions and immersed in profound problems of integration, and researched the subject of immigration. In March 2007 they performed their show "Kamchàtka" for the first time become an international success, performing more than 260 times in 20 different countries. "Kamchàtka". Eight characters lost in the city, each carrying their own suitcase. Are they passers-by or immigrants? Naïve and curious, their emotions are barely contained, they know nothing about our norms, our rules and our way of life. The game they play is so subtle it could be mistaken for reality. Kamchàtka eventually turns into a mirror ; a mirror of our behavior towards the Other, the Foreign, the Different. Shall we build our future with the Kamchàtka members or should we reject them? Intense, potent and contemporary street theatre which prances over frontiers and upon our humanity. A Kamchàtka Company production supported on tour by the Ramon Llull Institute.
piątek, Lipiec 11, 2014 - 18:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 22:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 17:30
Counter: 
10