Grupa teatralna założona przez Juliena Sauvageta i Marineʼa Dubois. Julien Sauvaget urodzony w 1982 roku w La Roche-sur-Yon, we Francji, jest kolekcjonerem, inicjatorem projektów, aktorem i badaczem. Do 19. roku życia mieszkał we Francji i Niemczech, podróżował, pracował i studiował w Hamburgu, Grenadzie i Strasburgu. W latach 2003-2007 zaczął zajmować się profesjonalnie sztuką ulicy. W roku 2007 został współzałożycielem towarzystwa Popul'Art, które zajmuje się organizacją występów ulicznych i wydarzeń kulturalnych, czerpiąc inspiracje ze świata wesołych miasteczek. Urodzona w 1982 roku Marine Dubois mieszka w Marsylii. Ukończyła scenografię w Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels (e.n.s.a.v) la Cambre w Brukseli. Marine szczególnie lubi poruszać się pomiędzy malarstwem, rysunkiem, lalkarstwem i projektowaniem scenografii.

Cirque Pop'Up dają dwa przedstawienia (ograniczona liczba miejsc: 45 osób)

"Atomowe bikini" ("Atomic Bikini")/25 min/od 19.30-20.00
Ożywione tzw. atomowe marionetki. Otwarte zostaje przenośne pudło na telewizor z lat 60. XX wieku. Zapala się ekran i widzowie zostają zabrani w podróż wideo w historię bikini, sławnego kostiumu kąpielowego, którego nazwa jest bezpośrednio związana z miejscem prób nuklearnych na atolu Bikini. Opierając się na tej gorzkiej obserwacji, lalkarz próbuje odnaleźć z ekscentrycznym humorem podobieństwa między uwolnieniem kobiecego ciała a uwolnieniem atomu.

"Kino wesołego miasteczka" ("The Fairground Cinema") (co 20 min między 15.00 a 17.00 i od 20.00 do 21.00 / dla wszystkich)

Dwie dziwne postacie, Klaus i Pebble, zapraszają publiczność na sesje filmowe trwające około 20 minut, w atmosferze dawnego kina wesołego miasteczka.

Niezdefiniowany
The Fairground Cinema & Atomic Bikini
namiot pod Górą Gradową
Company found by Julien Sauvaget and Marine Dubois. Julien Sauvaget born in 1982 in La Roche -sur- Yon, France, assembler, initiator of projects, actor, and researcher. Until the age of 19 he lived in France and Germany, traveled, worked and studied in Hamburg, Grenada and Strasbourg. Between 2003 and 2007 he became a professional of the street arts. In 2007, he co-founded the association Popul'art which draws its inspiration from the world of fairgrounds to produce street performances and cultural events. Marine Dubois born in 1982 , lives in Marseille, France. She graduated in scenography at the Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels (e.n.s.a.v) la Cambre, Brussels. Marine particularly enjoys to switch between painting, drawing, puppetry and set design. Cirque POP UP present two shows (limited places: 45 persons) "Atomic Bikini"/25 min/from 19.30 hours to 20.00 hours Animated and so-called an-atomic puppets. A portable tv - case from the 1960s opens as its screen lights up to take you on a video journey through the history of the bikini, that famous swimsuit whose name is directly linked to the nuclear test-site on the Bikini Atoll. With this bitter observation, the puppeteer traces with eccentric humor the parallels between the deliverance of the female body and the release of the atom. "The Fairground Cinema" (every 20 min between 15hours and 17hours and from 20 hours to 21 hours/ for every people) "Two strange characters, Klaus and Pebble, invite the public to film sessions lasting for about20 minutes, in an atmosphere of former fairground cinema".
czwartek, Lipiec 10, 2014 - 20:00
piątek, Lipiec 11, 2014 - 17:00
sobota, Lipiec 12, 2014 - 17:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 17:00
Counter: 
12