Nowa technologia zainspirowała powstanie w 2001 roku artystycznej formy pod nazwą PLASTIYQUE dod. Jej pole działania to ruch, dźwięk oraz wideo. Zamiarem każdego projektu grupy jest jak najpełniejsze dotarcie do widza poprzez jego pamięć, oddziałując bezpośrednio na jego wrażliwość i zmysł estetyczny. Niezliczona ilość złącz in and out, wideo projekcje live, pamięć RAM to techniczne dane zespołu. Natomiast taniec, ruch oraz gest sprawia, że widz prowadzony jest przez kolejne wizje otaczającej nas rzeczywistości.

Spektakl opiera się na ruchowej i emocjonalnej grze pomiędzy tancerzem a przestrzenią, w której się porusza. Bohater otrzymuje wskazówki, które kierują go do kolejnych zadań w tym także zasadzek przeszkadzających w dalszym rozwoju akcji. Cały spektakl tworzy konstrukcję pełną napięcia i niepewności. Czy żywa i mogąca dokonywać "wolnego" wyboru postać poradzi sobie z przeciwieństwami poniekąd przez siebie stworzonymi?

Niezdefiniowany
A Symbolic Construction
Świętojańska przy kościele św. Jana
Formation of this artistic group was inspired by the new technologies of the year 2001. The artists use our sense of sensibility and aesthetics and reach out to our deepest emotions. For its forms of expression they have chosen movement, sound and video art. With their help they lead us through the consecutive PLYSTIQUE dod'd visions of reality. "Konstrukcja Symboliczna" ("A Symbolic Construction") Choreography: Magda Jędra, Collective Creation: PLASTIYQUE dod, Music: Z. Z. Bieńkowski This highly visual performance reflects the emotional state of the dancer in her movements. The semantic space in which she moves sets for her new challenges as well as traps that restrain the development of the story. Video Art and music overwhelm the spectacle with drama, tension and the unexpected. We have an impression that the dancer does not only struggle with her outside but moreover with her innerself. Will she overcome the obstacles nevertheless created by herself? Will she choose the freedom of choice?
niedziela, Lipiec 18, 2004 - 19:00